Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Zverejnenie zápisu chráneného označenia pôvodu pre Stupavské zelé

2017-01-30
Úrad priemyselného vlastníctva SR nám oznámil, že dňa 7. 1. 2017 bola v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnená žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu pre "Stupavské zelé"

Prešli sme úspešne až do záverečnej etapy konania v procese vydania európskeho ochranného označenia pre "Stupavské zelé", prebiehajúceho od 26.10.2015 na úrovni Európskej komisie(EK). Výsledkom nášho snaženia je zverejnenie chráneného označenia pôvodu pre "Stupavské zelé" v Úradnom vestníku EÚ. (© Európska únia, 1995-2017 - ZVEREJNENÉ TU!)

Zverejnenie v úradnom Vestníku EU, C 5, zo dňa 07.01.2017 STIAHNETE TU! 
Do  troch  mesiacov  od  dátumu  uverejnenia  môžu oprávnené orgány podať Komisii oznámenie o námietke. Pokiaľ Komisia nedostane žiadne oznámenie o námietke, názov "Stupavské zelé" zapíše do registra.

Celé znenie žiadosti "Stupavské zelé" uverejnenej podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny:
(Vestník EU-C5-07-01-2017 - © Európska únia, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998–2017 )

[obrazok] EU-VestnikC5-Uverejnenie-Stupavske zele_07-01-2017.jpgKategórie

Akcie (44)
Publikácie (5)

Kľúčové výrazy

700 rokov Mástu Stupavské zelé hody kaplnka sv. Urbana obecný dom Mást rybárska zábava stavanie mája zabíjačka

Archív

Máj 2023 (1)
Apríl 2023 (1)
November 2022 (1)
August 2022 (1)
Apríl 2022 (1)
August 2021 (1)
August 2020 (1)
Október 2019 (1)
Júl 2019 (1)
Máj 2019 (1)
Apríl 2019 (1)
Október 2018 (1)
Júl 2018 (1)
Jún 2018 (2)
Apríl 2018 (1)
November 2017 (1)
August 2017 (1)
Jún 2017 (1)
Máj 2017 (2)
Apríl 2017 (1)
Január 2017 (1)
November 2016 (1)
August 2016 (1)
Jún 2016 (2)
Apríl 2016 (1)
Január 2016 (1)
December 2015 (1)
November 2015 (1)
August 2015 (2)
Júl 2015 (1)
Jún 2015 (1)
Apríl 2015 (1)
Marec 2015 (1)
November 2014 (2)
August 2014 (2)
Január 2014 (1)
December 2013 (1)
November 2013 (1)
August 2013 (2)
November 2012 (2)
August 2012 (1)