Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

REKONŠTRUKCIA NÁDVORIA Mestskej knižnice Stupava - bývalý „Obecný dom Mást“ bola osadením prístrešku - altánku nad pódiom úspešne ukončená!

2015-07-01
Na rekonštrukciu nádvoria objektu bývalého „Obecného domu Mást“ sme sa odhodlali začiatkom roku 2014. Cieľom rekonštrukcie bolo zlepšenie dispozičného riešenia nádvoria so zreteľom na využitie pôvodných častí ako aj zväčšenie využiteľného priestoru.

Po odsúhlasení spôsobu rekonštrukcie nádvoria s vlastníkom objektu, teda Mestom Stupava, následnom spracovaní potrebnej projektovej dokumentácie a získaní potrebných súhlasov a povolení sme v apríli 2014 zahájili samotné rekonštrukčné práce. Obnovený bol vonkajší murovaný plot, odstránená bola jeho centrálna časť v dĺžke ca 7,0 m a nahradená kovovou posuvnou bránou, takéto riešenie zabezpečuje v prípade potreby priame prepojenie nádvoria s priľahlou uličkou, čím sa významne zväčší využiteľný priestor pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na nádvorí.

[obrazok] P1090713.JPG [obrazok] P140022.jpg

Rekonštrukcia ďalej zahŕňala vybratie pôvodnej dlažby a novú pokládku z časti pôvodnej a z časti novej dlažby na celkovej ploche ca 250 m2 s následnou úpravou jestvujúcej zelene na ploche nádvoria. Pozdĺž celého nádvoria bola na priľahlých stenách rozmiestnená nová elektroinštalácia. Zároveň boli zrekonštruované aj priľahlé sociálne zariadenia prístupné priamo z nádvoria, dobudovaný bol prístrešok nad ich vstupom a stena ktorá ich oddeľuje od okolitého priestoru nádvoria. Prvú fázu rekonštrukcie nádvoria sa nám podarilo ukončiť v auguste 2014 aj vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom, ktoré sme vyzbierali na nami organizovaných kultúrno-spoločenských podujatiach, ako aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Stupava a nezištnej pomoci niektorých miestnych firiem a obyvateľov.

[obrazok] P1110078.JPG [obrazok] P10230.jpg

V druhej fáze rekonštrukcie sme pokračovali v roku 2015. Dokončili sme nátery priľahlých stien nádvoria a po odsúhlasení s vlastníkom objektu, získaní potrebných súhlasov, povolení a v neposlednom rade aj potrebných financií, sme v júni 2015 umiestnili nad celou plochou pódia o rozlohe ca 30m2, ľahký celodrevený altánkový prístrešok, čím sa nám podarilo opäť výrazne skultivovať celé prostredie nádvoria. 

[obrazok] P00512.JPG [obrazok] P00312.JPG

[obrazok] logoBSK.jpg

Prístrešok nad pódiom bol zrealizovaný vďaka výraznému finančnému prispeniu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Týmto ďakujeme BSK za spoluprácu na projekte.

Realizáciou prístrešku nad pódiom sme teda úspešne ukončili projekt rekonštrukcie nádvoria objektu bývalého „Obecného domu Mást“. Najviac nás teší že máme teraz aj v rámci mestskej časti Stupava-Mást dôstojný priestor na spoločné stretnutia obyvateľov mesta. Ešte raz ďakujeme za finančnú pomoc BSK, ako aj Mestu Stupava a všetkým osobám a firmám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii projektu rekonštrukcie nádvoria, srdečná vďaka Vám! Kategórie

Akcie (47)
Publikácie (5)

Kľúčové výrazy

700 rokov Mástu Stupavské zelé hody kaplnka sv. Urbana obecný dom Mást rybárska zábava stavanie mája zabíjačka

Archív

Apríl 2024 (1)
November 2023 (1)
August 2023 (1)
Máj 2023 (1)
Apríl 2023 (1)
November 2022 (1)
August 2022 (1)
Apríl 2022 (1)
August 2021 (1)
August 2020 (1)
Október 2019 (1)
Júl 2019 (1)
Máj 2019 (1)
Apríl 2019 (1)
Október 2018 (1)
Júl 2018 (1)
Jún 2018 (2)
Apríl 2018 (1)
November 2017 (1)
August 2017 (1)
Jún 2017 (1)
Máj 2017 (2)
Apríl 2017 (1)
Január 2017 (1)
November 2016 (1)
August 2016 (1)
Jún 2016 (2)
Apríl 2016 (1)
Január 2016 (1)
December 2015 (1)
November 2015 (1)
August 2015 (2)
Júl 2015 (1)
Jún 2015 (1)
Apríl 2015 (1)
Marec 2015 (1)
November 2014 (2)
August 2014 (2)
Január 2014 (1)
December 2013 (1)
November 2013 (1)
August 2013 (2)
November 2012 (2)
August 2012 (1)