Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

KALENDÁR 2014 nášho spolku, vydaný k významnému 700-tému výročiu !

2014-01-18
Vstupujeme do jubilejného roku 700-tého výročia najstaršej písomnej zmienky o obci Mást....

Vedeli ste že, najstaršia písomná zmienka o Máste pochádza z r. 1314, vtedy si dal Oto z Tallesbrunnu potvrdiť u kráľa Karola Róberta svoje léna a medzi inými je v listine uvedený aj Mást ako Messuch (alebo Messuth). Niektorí historici sa prikláňajú k pôvodu názvu v nemčine, iný zasa dokazujú slovanskosť názvu Mást (ako Mečice). Značné nemecké osídlenie v okolí aj prítomnosť nemeckého majiteľa dovoľujú usudzovať, že táto dedina bola tiež z veľkej časti nemecká, táto skutočnosť sa prisudzuje nemeckému doosídľovaniu po období tatárskeho vpádu v 13. storočí.                       (ZDROJ: www.dejinyzahoria.sk)

Tejto jedinečnej príležitosti venujeme náš výročný KALENDÁR 2014, ktorý sa predpokladáme dostal aj k mnohým z Vás.  TLAČOVÁ VERZIA TU!

[obrazok] Kalendar-2014-vyrocny.jpg

Našu činnosť v roku 2014 budeme venovať práve 700-stému výročiu najstaršej písomnej zmienky o Máste (1314). Výročie si pripomenieme sprievodnými akciami aj na tohtoročných podujatiach Mástske hody a Mástska zabíjačka, ďalej pre Vás pripravujeme knižnú monografiu o histórii obce Mást a bohatú fotogalériu z histórie Mástu na našej webstránke si POZRITE TU!

Tešíme sa že v roku 2014 spoločne s Vami oslávime jubilejných 700 rokov Mástu ! Kategórie

Akcie (47)
Publikácie (5)

Kľúčové výrazy

700 rokov Mástu Stupavské zelé hody kaplnka sv. Urbana obecný dom Mást rybárska zábava stavanie mája zabíjačka

Archív

Apríl 2024 (1)
November 2023 (1)
August 2023 (1)
Máj 2023 (1)
Apríl 2023 (1)
November 2022 (1)
August 2022 (1)
Apríl 2022 (1)
August 2021 (1)
August 2020 (1)
Október 2019 (1)
Júl 2019 (1)
Máj 2019 (1)
Apríl 2019 (1)
Október 2018 (1)
Júl 2018 (1)
Jún 2018 (2)
Apríl 2018 (1)
November 2017 (1)
August 2017 (1)
Jún 2017 (1)
Máj 2017 (2)
Apríl 2017 (1)
Január 2017 (1)
November 2016 (1)
August 2016 (1)
Jún 2016 (2)
Apríl 2016 (1)
Január 2016 (1)
December 2015 (1)
November 2015 (1)
August 2015 (2)
Júl 2015 (1)
Jún 2015 (1)
Apríl 2015 (1)
Marec 2015 (1)
November 2014 (2)
August 2014 (2)
Január 2014 (1)
December 2013 (1)
November 2013 (1)
August 2013 (2)
November 2012 (2)
August 2012 (1)